Psychognomie

Psychognomie

Psychognomie

The face is the mirror of the mind

Psychognomie of ook wel bekend als gelaatkunde


Psycho = geest

Nomie = beoordelen


Psychognomie is de kunst van het lezen van het gezicht.

Het is een kennis die al vele eeuwen oud is. Met deze methode kan je snel mensen annalyseren.

Door te kijken naar het gezicht van mensen, komen we veel te weten over de mensen met wie we omgaan en leren wij hun  beter kennen.

Wij moeten beseffen dat alles op ons gezicht geschreven staat.


Hoe vaak kijken we hulpeloos in de spiegel naar ons gezicht en vragen ons af: 'hoe gaat het met je?'

Zijn de donkere kringen onder de ogen echt uitsluitend het gevolg van een korte nacht of gaat er misschien iets ernstigs achter verborgen?

Onze (gezichts) taal zit vol uitdrukkingen, die getuigen van een geloof dat iemands karakter uit zijn gezicht is af te lezen;

'hij heeft achterbakse ogen',  'hij heeft een  wiskundeknobbel', 'daar heeft zij een neus voor', 'hij heeft grote oren',

'de ogen zijn de vensters van de ziel', 'dat gebeurde tussen neus en lippen door', etc