NLP

NLP

neurolinguïstisch programmeren


NLP

Focus je niet op tekorten maar geef al je aandacht aan groei

NLP in de praktijk

Wanneer men een psychisch of communicatief probleem heeft en daar zelf niet de juiste oplossing voor kan vinden, kan dat komen omdat men dat probleem benaderd vanuit een bepaalde invalshoek. Een NLP counselor zal proberen de blik van de cliënt op de situatie te verruimen, zodat de cliënt het probleem vanuit een ander oogpunt kan beschouwen. Wanneer dit lukt, kunnen er zich nieuwe oplossingen aandienen. De NLP counselor gaat echter pas over tot het geven van suggesties en feedback wanneer de cliënt aangeeft te zijn vastgelopen. Een NLP counselor zal dan ook nooit het wereldmodel van de cliënt bekritiseren. In NLP gaat men er namelijk van uit dat de oplossingen die de cliënt tot nu toe heeft toegepast de beste waren die de cliënt op dat moment heeft kunnen vinden.

Wat is NLP

NLP is de afkorting voor neurolinguïstisch programmeren. NLP kan gezien worden als een verzameling technieken om een probleemsituatie te onderzoeken en aan te pakken. Hierbij richt NLP zich voornamelijk op concrete emotionele en communicatieve problemen. 

NLP richt zich altijd op de waarneming van een probleem. Volgens NLP is onze waarneming van de wereld om ons heen, en dus ook van onze problemen, altijd subjectief. De waarneming is volgens de NLP theorie als een systeem, waarin sommige elementen van de werkelijkheid op de voorgrond staan, en andere elementen meer op de achtergrond staan of zelfs vertekend zijn. Op deze manier creëert men een eigen model van de werkelijkheid. In NLP leert de cliënt alle elementen uit het systeem te overzien, waardoor er andere manieren van waarneming mogelijk worden. Daarbij probeert men te onderzoeken of er elementen in het systeem zijn die een probleem veroorzaken of in stand houden, doordat ze teveel op de voorgrond of achtergrond staan of vertekend zijn. Als dat het geval is, stelt NLP zich tot doel het systeem opnieuw te ordenen, zodat er een nieuwe balans ontstaat. Zo kan het eigen model van de werkelijkheid worden aangepast, en kunnen problemen worden opgelost door de context ervan te veranderen.